Domov se zvláštním režimem

Domov pro seniory

Veřejný závazek

reprak3

Poslání

Posláním Domova Modrý kámen, p. s. s., Domova se zvláštním režimem, je poskytovat důstojné podmínky života klientům, jejichž soběstačnost je natolik snížená, že nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.

Při poskytování sociálních služeb se vychází z individuálních potřeb klientů, je podporován rozvoj jejich soběstačnosti, přičemž jsou respektována lidská práva a základní svobody.

Cíle

 • Uspokojování potřeb klientů individuálním přístupem v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 • Po přijetí klienta do zařízení podporovat dosavadní způsob jeho života.

 • Podporovat udržování kontaktu s rodinou a blízkými (neomezené návštěvní hodiny).

Zásady poskytované sociální služby

Sociální služby v Domově Modrý kámen, p. s. s., jsou poskytovány na základě těchto principů:

RESPEKTOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH POTŘEB KLIENTŮ

 • Respektování práv.
 • Respektování soukromí.
 • Respektování vlastní volby.
 • Podpora samostatnosti a nezávislosti (podpora klientů jen v oblastech, ve kterých pomoc skutečně potřebují).

ODBORNOST

 • Vzdělávání personálu (prohlubování a zvyšování kvalifikace).

DISKRÉTNOST

 • Personál zachovává mlčenlivost.
 • Personál zachovává diskrétnost při zpracování informací.

NESTRANNOST

 • Personál se chová ke klientům nestranně, nesoudí, nehodnotí.

STANDARIZOVANÉ PRACOVNÍ POSTUPY

 • Průběh služby se řídí standardy kvality, metodickými postupy a směrnicemi.

 

Adresa

Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb
Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01

Kontaktujte nás

Telefonické spojení

Recepce: 326 774 051734 313 519