https://www.high-endrolex.com/17

Domov se zvláštním režimem

Domov pro seniory

Veřejný závazek

reprak3

Poslání

Posláním Domova Modrý kámen p. s. s, - domova se zvláštním režimem je poskytovat důstojné podmínky života klientům, jejichž soběstačnost je z důvodu stařecké, Alzheimerové demence a ostatních typů demencí natolik snížená, že nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Při poskytování sociálních služeb se vychází z individuálních potřeb klientů. Je podporována jejich soběstačnost. Míra podpory je vždy jen taková, aby si klient co nejdéle udržel dosavadní schopnosti a dovednosti. Tímto přístupem podpořit zachování plnohodnotné kvality života klienta co nejdéle.

Cíle

 • Uspokojování potřeb klientů individuálním přístupem.
 • Po přijetí klienta do zařízení podporovat dosavadní způsob jeho života.

 • Podporovat udržování kontaktu s rodinou a blízkými.

Zásady poskytované sociální služby

Sociální služby v Domově Modrý kámen, p. s. s., jsou poskytovány na základě těchto principů:

RESPEKTOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH POTŘEB KLIENTŮ

 • Respektování práv.
 • Respektování soukromí.
 • Respektování vlastní volby.
 • Podpora samostatnosti a nezávislosti (podpora klientů jen v oblastech, ve kterých pomoc skutečně potřebují).

ODBORNOST

 • Vzdělávání personálu (prohlubování a zvyšování kvalifikace).

DISKRÉTNOST

 • Personál zachovává mlčenlivost.
 • Personál zachovává diskrétnost při zpracování informací.

NESTRANNOST

 • Personál se chová ke klientům nestranně, nesoudí, nehodnotí.

STANDARIZOVANÉ PRACOVNÍ POSTUPY

 • Průběh služby se řídí Standardy kvality sociálních služeb, metodickými postupy a vnitřními směrnicemi.

 

Adresa

Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb
Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01

Kontaktujte nás

Telefonické spojení

Recepce: 326 774 051734 313 519

 

 

 

https://www.high-endrolex.com/17