Domov se zvláštním režimem

Domov pro seniory

Veřejný závazek

reprak3

Poslání

 • Posláním Domova Modrý kámen, p. s. s., Domova pro seniory, je poskytovat důstojné podmínky života klientům, jejichž soběstačnost je natolik snížená, že nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.

 • Při poskytování sociálních služeb se vychází z individuálních potřeb klientů, je podporován rozvoj jejich soběstačnosti, přičemž jsou respektována základní lidská práva a svobody.

 • Zachovat co nejdéle plnohodnotnou kvalitu života klienta.

Cíle 

Uspokojování potřeb klientů individuálním přístupem v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Po přijetí klienta do zařízení podporovat dosavadní způsob jeho života.

Podporovat udržování kontaktu s rodinou a blízkými (neomezené návštěvní hodiny).

Zásady poskytované sociální služby

Sociální služby v Domově Modrý kámen, p. s. s.,  jsou poskytovány na základě těchto principů:

RESPEKTOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH POTŘEB KLIENTŮ

 • Respektování práv.
 • Respektování soukromí.
 • Respektování vlastní volby.
 • Podpora samostatnosti a nezávislosti (podpora klientů jen v oblastech, ve kterých pomoc skutečně potřebují).

ODBORNOST

 • Vzdělávání personálu (prohlubování a zvyšování kvalifikace).

DISKRÉTNOST

 • Personál zachovává mlčenlivost.
 • Personál zachovává diskrétnost při zpracování informací.

NESTRANNOST

 • Personál se chová ke klientům nestranně, nesoudí, nehodnotí.

STANDARIZOVANÉ PRACOVNÍ POSTUPY

 • Průběh služby se řídí standardy kvality, metodickými postupy a směrnicemi vydanými Středočeským krajem a organizací.

 

Adresa

Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb
Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01

Kontaktujte nás

Telefonické spojení

Recepce: 326 774 051734 313 519