Domov se zvláštním režimem

Domov pro seniory

Cílová skupina

reprak3

 

  • osoby ve věku 65 let a výše
  • osoby se sníženou soběstačností zejména z důvodu stáří a nemocí, které nejsou schopny samy ani s pomocí rodiny zajistit své životní potřeby
  • osoby, jejichž sociální situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby

Domov Modrý kámen, p. s. s., není zařízením pro klienty, kteří:

  • nerespektují smluvní podmínky,
  • narušují společné soužití, jsou závislí na návykových látkách,
  • nesplňují cílovou skupinu pro zařízení (věk, druh služby).

Adresa

Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb
Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01

Kontaktujte nás

Telefonické spojení

Recepce: 326 774 051734 313 519