https://www.high-endrolex.com/17

Domov se zvláštním režimem

Domov pro seniory

NOVÉ TRENDY V OBLASTI ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI KLIENTŮ

           Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Mnichovo Hradiště zajišťuje pro své klienty nejen stravování, bydlení a péči. V letošním roce jsme se zaměřili na problematiku zvýšení bezpečnosti. Do našeho domova se v posledních letech přijímají hlavně klienti s velmi sníženou mírou soběstačnosti. Z tohoto důvodu jsme do všech lůžek v prvním a druhém patře zakoupili evakuační podložky. Tyto podložky zajistí rychlý přesun klienta, v případě požáru nebo jiné mimořádné události, do bezpečí. Princip je velmi jednoduchý. Nehořlavá kluzná podložka se složenými popruhy je trvale umístěna pod matrací. V případě nebezpečí stačí popruhy vytáhnout, šetrně jimi připoutat klienta k matraci a zahájit odsun z místa ohrožení.

            S ohledem na počet přítomného personálu v poměru k počtu klientů, a to zejména v noci, bylo jasné, že proškolit jenom personál domova nestačí.

            Oslovila jsem Hasičskou záchrannou jednotku Mnichova Hradiště a zástupce pozvala k nám do domova. Překvapení pak bylo na obou stranách, protože členové HZJ dosud tuto významnou pomůcku neviděli a neznali. Celkem 14 členů HZJ včetně velitele se tedy v průběhu tří dnů u nás vystřídalo  a všichni si vzájemně na sobě podložku vyzkoušeli. Když zjistili jak rychle a jednoduše se jim podařilo přepravit demonstranta po schodech z druhého patra do přízemí a to i s matrací, polštářem a přikrývkou, nešetřili chválou. Zároveň se blíže seznámili s prostředím domova, s únikovými východy a převzali si i aktuální operativní kartu s instrukcemi, jak postupovat v případě požáru. Velmi se zajímali o zdravotní stav klientů, a jak k nim přistupovat, aby jim při evakuaci při upevňování popruhů evakuační podložky neublížili.

            Každopádně byla tato akce přínosem pro obě zúčastněné strany a jistě ovlivní větší bezpečí našich klientů. Přesto stále klademe největší důraz nejen na požární prevenci ale na celkovou bezpečnost. Nezapomínáme, že štěstí přeje připraveným.

 

Bc. Marie Smutná, ředitelka

 

fotografie ZDE

Adresa

Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb
Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01

Kontaktujte nás

Telefonické spojení

Recepce: 326 774 051734 313 519

 

 

 

https://www.high-endrolex.com/17